Extrakongressen. Höga förväntningar bland ombuden

Extrakongressen. Höga förväntningar bland ombuden
Extrakongressen inledd, på Älvsjömässan. Foto: Anna Simonsson

"Mer nytta av medlemskapet", "Värna de lokalt förtroendevalda", "Bli attraktiva för unga", "Behålla medlemmarna". Nyss samlades Vårdförbundet till kongress för fjärde gången på ett år. Vårdfokus frågade fyra kongressombud vad de hoppas av de två dagarna.

30 januari 2012

Det har varit avtalskongress, val av ny styrelse och politiska beslut. Nu är det dags för stadga, medlemskap och organisationsfrågor.

Vårdförbundet hade som mål att öka antalet medlemmar under år 2011. Men, även om antalet studerande och pensionärsmedlemmar har ökat, så har förbundet i stället tappat yrkesverksamma medlemmar det senaste året. Ett medlemsrekryteringsprojekt har dragits igång.

Vi frågade fyra kongressombud vad de hoppas av de två dagarna.

 

Kristina Sibbmark Williamsson, vice ordförande i Uppsala:

Foto: Anna Simonsson 
Jag hoppas att vi att tar några steg mot en organisation där medlemmarna känner att de har mer nytta av sitt medlemskap. Så hoppas jag att vi tar ett steg mot att utveckla oss så att vi förmår att locka även medlemmar inom den privata sektorn. Vi måste utveckla Vårdförbundet så att det passar dagens arbetsliv. Som förtroendevald önskar jag också mer tid till personliga möten. Jag tror mycket på möten och på byggande av relationer för att kunna rekrytera och behålla medlemmar.

 

Sonny Bergmark, styrelseledamot i Västerbotten: 

Foto: Anna Simonsson
Vårdförbundet står inför ett vägval när det gäller stadga och organisation och jag hoppas på kloka beslut om vilken väg vi ska välja. Jag är i och för sig en bevarare och tycker att vi har skapat en organisation där medlemmarna har nära till sina förtroendevalda. Det är viktigt för organisationen – att medlemmarna vet vilka som är deras lokala förtroendevalda. Jag tycker att Vårdförbundet ska vara värna de lokalt förtroendevalda. De är kärnan i vår organisation. Allt engagemang börjar nog där.

 

Siv Wallberg, ordförande i Örebro:

Foto: Anna Simonsson  
Jag hoppas att mötet hanterar frågorna på ett klokt sätt och inte fastnar i detaljer. Nu är det viktigt att vi kommer vidare med att utveckla våra kvalitetskriterier. Och så måste vi veta hur vi ska möta morgondagens medlemmar. Vi måste hitta sätt att vara attraktiva även för unga medlemsgrupper och hitta strategier, inte bara att rekrytera medlemmar utan också behålla dem.

 

Eva Nowak, ordförande i Stockholm:

Foto: Anna Simonsson
Vi är redan på gång med grupper som jobbar med rekrytering. Att utveckla det arbetet är en utmaning vi har framför oss. Nu måste det bli mer än prat om medlemsrekrytering – nu måste vi skapa rörelse. För oss är det faktiskt en ännu större utmaning att behålla medlemmar än att rekrytera dem. Värdet av medlemskapet måste bli tydligt för alla.

Foto: Anna Simonsson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida