Få ändringar i förskrivningsrätten

Läkemedelsverket har kommit ut med en ny lista över de läkemedel som distriktssköterskor med förskrivningsrätt får skriva ut.

En viktig förändring i den nya listan är att alla preparatnamn är borttagna och ersatta av substansnamn. Det beror på att det hela tiden kommer synonymer till preparaten, och listan skulle därför snabbt bli inaktuell.

En indikation är helt ny.

Den gäller behandling av lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador, exempelvis sportskador. Där får distriktssköterskorna nu skriva ut ett antiflogistikum ketoprofen gel 2,5 procent.

Vid behandling av impetigo hos barn har ett nytt preparat kommit till, nämligen antibiotikasalva som innehåller mupirocin. Tidigare fick distriktssköterskorna enbart förskriva väteperoxidkräm för behandling av impetigo.

Får förnya läkarrecept
Tillfällig förstoppning får enligt den nya listan också behandlas med polyetylenglykol 3350, ett medel som vanligtvis används vid tarmsköljning före operation.

Adapalene i lösning och gel har tillkommit för behandling av lindrig acne vulgaris. För symtomatisk behandling vid hiatusinsufficiens, sura uppstötningar och halsbränna får ranitidin förskrivas.

Nytt är också att distriktssköterskorna får förnya patienters läkarrecept på de nya inkontinensmedlen oxybutynin och tolterodin.

– Att få förnya läkarrecept, när patienten har en behandling som fungerar väl, underlättar både för oss och patienten, säger Berit Andersson, ordförande i Riksföreningen för distriktssköterskor.

– Ett önskemål som många av oss distriktssköterskor har är att på sikt få rätt att förnya recept på insulin till de patienter som vi känner väl och som är välinställda i sin diabetesbehandling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida