Få fester för vårdanställda

Den offentliga vården är sämst på att ordna sociala aktiviteter för sina anställda.?

Vårdarbetsgivare är tröga när det gäller att ordna sociala aktiviteter, åtminstone om man ska tro bemanningsföretaget Peak-it. De har ställt frågan till 1 300 svenskar inom olika branscher.

Drygt 25 procent av de tillfrågade inom den offentliga sektorn angav att chefen aldrig någonsin ordnar festligheter. Motsvarande siffra för den privata sektorn var 16 procent.

Inom finansbranschen uppgav hela 62,5 procent av de tillfrågade att deras arbetsgivare organiserar två till fem sammankomster om året där kollegerna får en chans att umgås utanför jobbet. Inom it uppgav drygt hälften att de i genomsnitt bjuds på en social aktivitet i kvartalet.

På jumboplatsen hamnar hälso- och sjukvården där drygt 71 procent av de tillfrågade svarade att deras arbetsgivare på sin höjd arrangerar en sammankomst per år, eller ingen alls.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida