Få inom vården drogtestas på jobbet

För bara något decennium sedan tillhörde det sällsyntheterna med drogtester på svenska arbetsplatser. Men under de senaste fyra fem åren har antalet tester ökat kraftigt.

Enligt sjukhuslaboratoriernas samlade statistik över missbruksanalyser på arbetsplatser togs 25 670 prover under 1999. Av dessa verifierades 665 som positiva. Vanligast förekommande var cannabis, opiater och amfetamin. Utöver dessa tester görs overifierade tester med exempelvis urinstickor ute på arbetsplatserna. Men här saknas samlad statistik.

– I dagsläget drogtestas uppskattningsvis en till två procent av alla anställda i Sverige, framför allt inför nyanställning, säger Lars Abrahamsson, biomedicinsk analytiker och sjukhuskemist på Uddevalla sjukhus ackrediterade laboratorium för droganalyser.

Merparten av testerna utförs inom det privata näringslivet. Vissa missbruksenheter inom vården testar sin personal regelbundet eller vid nyanställning.

I Sverige har Försvarsmaktens styrgrupp nyligen kommit överens med försvarets olika fackförbund om att rutinmässigt drogtesta ett slumpmässigt urval av försvarets personal.

I övrigt är det ovanligt med rutinmässiga drogtester inom den offentliga sektorn.

Drogtest vanligt i USA
– Inom sjukvården kan det få katastrofala följder om en medarbetare är drogpåverkad. Men än så länge finns det få exempel på vårdarbetsplatser som regelbundet drogtestar sin personal, säger Lars Abrahamsson.

Som jämförelse nämner han USA där 70–75 procent av landets anställda rutinmässigt får lämna ifrån sig prover. Sedan 1986 finns en lag som säger att alla federalt anställda regelbundet drogtestas. Några år tidigare hade dåvarande president Ronald Reagan beordrat testning av samtliga befäl som var under 25 år. Resultatet var närmast chockartat. I 45 procent av alla prover hittades spår av narkotika. Sedan rutinmässiga tester infördes har de positiva svaren undan för undan sjunkit till dagens 1,5 procent.

– Längre ner än så tycks man inte kunna komma. Även i Sverige är cirka 1,5 procent av alla arbetsplatsprover positiva, säger Lars Abrahamsson.

Något förbud mot att landsting och kommuner testar sin personal finns inte. Men det finns heller inte någon allmän rekommendation om testning från landstings- eller kommunförbundens sida.

– Ett skäl till att vi inte velat gå ut med en rekommendation är att det kan inkräkta på de anställdas integritet, säger Mats Vedin, utredare vid Landstingsförbundets arbetsgivaravdelning.

Drogtester blir vanligare
En som dock tror att det kommer att bli allt vanligare med obligatoriska drogtester även inom vården är Per Björklöv, marknads- och informationschef vid Huddinge sjukhus laboratoriemedicin-ska division med 900 anställda.

– Själva har vi i lednings- och samverkansgruppen beslutat att regelbundet genomföra drogtester vid alla nyanställningar och vid misstanke om att någon i personalen använder droger.

– Vi tror inte att vår bransch ser annorlunda ut än någon annan. Och eftersom vi vet hur många positiva svar vi hittar i alla tester vi gör så är vi övertygade om att vi också har de här missbruksproblemen.

Pär Björklund, som i år är president i European workplace drugtesting society, ewts, hade personligen också velat införa regelbundna slumpmässiga tester bland personalen.

– Men vi får ta ett steg i taget, säger han.

Många tycker fortfarande att drogtester är kontroversiellt.

– Men i de undersökningar där vi försökt få folk att svara på om de verkligen tycker att det är integritetskränkande är det bara cirka en procent som anser det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida