Få korrekta ordinationer

Vid en granskning av läkemedelsordinationerna vid fyra svenska akutsjukhus var 80 procent av ordinationerna inte helt korrekt skrivna. Till exempel saknades ofta viktiga uppgifter om hur läkemedlen skulle administreras eller doseras. Totalt 1 749 skriftliga ordinationer på elva vårdavdelningar har granskats. Endast 350 av dessa var helt korrekt skrivna.
Ann Gardulf har lett studien. Hon är sjuksköterska och bland annat docent i omvårdnad vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm.
Hon är inte förvånad över resultatet, som bekräftar tidigare studier.
? Den chef som får tillbaka ett sådant här resultat måste vidta åtgärder. Det är inte acceptabelt eftersom det påverkar patientsäkerheten negativt.

Ann Gardulf anser att de bristfälliga ordinationerna även utgör en risk för läkarna själva och för de sjuksköterskor som ska utföra ordinationerna. Som exempel tar hon fallet med den sjuksköterska i Kalmar som före sommaren fälldes i hovrätten för att ha blandat en tio gånger för hög dos av ett kramplösande läkemedel till ett litet barn. Barnet dog. Under rättegången hävdade försvaret att ordinationen var så otydlig att den inbjöd till missförstånd.
Läs mer i Läkartidningen 2005; 22:1732-1737.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida