Få planer för ökad kompetens

4 september 2000

UPPSALA. Bara cirka 30 procent av arbetsplatserna har en planerad kompetensutveckling, enligt en enkätundersökning som Vårdförbundet i Uppsala har gjort inom landstinget. »Även om svarsfrekvensen var låg är resultatet sämre än vi väntat oss«, säger den lokala avdelningsordföranden Agneta Wiberg. Avdelningen ska nu följa upp undersökningen, bland annat genom att ta upp frågan med arbetsgivaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida