Forskning

Få skillnader i förlossningsutfall under pandemin

Få skillnader i förlossningsutfall under pandemin
I takt med att pandemin fortskrider har allt mer omfattande forskning kunnat genomföras, bland annat inom förlossningsvården. Foto: Getty Images

Andelen barn som fötts för tidigt, eller som dött i magen, var i stort sett oförändrat under pandemins första fas jämfört med tidigare år. Det visar en svensk studie som nyligen publicerats.

Hur har det varit att födas mitt under en pågående pandemi när hela sjukvårdssystemet – och samhället i stort – varit fullt upptagna med att begränsa ytterligare smittspridning?

Det har en grupp svenska forskare undersökt och i veckan publicerade de en artikel i den vetenskapliga tidskriften Annals of internal medicine. Där har de granskat samtliga förlossningar i det nationella Graviditetsregistret under pandemins första fas. Utfallet har jämförts med data från samma period 2015-2019.

Skydd mot andra infektioner

Tidiga studier från bland annat Danmark och Kina hade visat att färre barn föddes för tidigt i början av pandemin, samtidigt som en brittisk studie noterat ett ökat antal fall av barn som dog i magen, så kallad intrauterin fosterdöd.

Kunde det vara så att nedstängningen av samhället påverkade gravida kvinnor? De utsattes inte för andra allvarliga infektioner och den arbetsrelaterade stressen minskade ofta resonerade man då. Samtidigt var det kanske svårare att nå vården.

Mer kunskap

Det svenska materialet hittade dock inget tydligt samband med coronarestriktionerna och förlossningsutfallet. Det fanns en liten minskad risk både för för tidig födsel och intrauterin fosterdöd. Se artikeln för underlag.

Mer om studien

Data samlades in från Graviditetsregistret som omfattar 92 procent av landets förlossningar.

Sammanlagt 17 661 förlossningar granskades under perioden 1 april till 31 maj 2020.

Skillnaderna i det svenska materialet kan bero på flera olika orsaker, resonerar författarna i artikeln. De tidiga studierna om covid-19 var ofta fallstudier eller observationsstudier och slutsatser har varit svåra att dra.

Den danska studien var betydligt mindre än den svenska, drygt 5 000 förlossningar och undersökte endast levande födda barn jämfört med över de 17 000 förlossningarna i den svenska materialet.

Den svenska studien ger också data från hela landet, till skillnad från den brittiska studien som kom från en enda förlossningsklinik.

I går publicerade också Läkartidningen en forskningsöversikt med den senaste kunskapen om gravida med covid-19 infektion. Artikeln hittar du här.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida