Få söker hjälp för urininkontinens

5 juni 2000

Urininkontinens är ett folkhälsoproblem som påverkar många människors livskvalitet negativt. Kring en halv miljon svenskar – kvinnor och män – lider av urininkontinens. En stor del av dem är friska i övrigt, men hos många äldre är inkontinensen en följd av demens eller slaganfall. Även om inkontinens är ett utbrett problem får det liten uppmärksamhet i sjukvården och registreras sällan i sjukvårdsstatistiken. SBU har gjort en genomgång av vetenskapliga studier om behandling av urininkontinens, effekter på livskvalitet och sjukvårdsekonomi. Urininkontinensen kan behandlas med träning av bäckenbotten, med läkemedel som får blåsmusklerna att slappna av, med kirurgi och med blöjor. I sin rapport säger SBU att studierna är få och vetenskapligt ganska svaga. Resultaten visar att drygt nio procent av svenska kvinnor och tre procent av männen över 35 år vill få behandling för inkontinens. Det är bara hälften av alla med symtom. Många människor söker alltså inte hjälp. SBU föreslår olika åtgärder: registrera urininkontinens som enskild diagnos i vårdstatistiken, identifiera vårdresurser i landstingen – exempelvis kontinensmottagningar, se till att evidensbaserade vårdprogram för behandling får spridning i primärvården och utvärdera om aktiv behandling i äldrevården är bättre för patienten och mer kostnadseffektivt än passiv behandling med blöjor.

Titel Behandling av inkontinens
Rapport nummer 143
71 sidor 
Utgivare SBU 2000 
Cirkapris Pris 250 kronor+frakt 
ISBN 91-87890-56-9

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida