Få utsatta för sexuella kränkningar

5 april 2004

Få studenter – sex procent av dem som svarat på en enkät – blir utsatta för sexuella kränkningar på Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet.

Det visar en undersökning som genomförts vid Hälsouniversitetet i samarbete mellan skolledningen och studentkåren Consensus. Och mer uttalade kränkningar – då handlar det om förslag och frågor om sexuella tjänster – kommer bara från lärare och handledare.

Eftersom det nästan uteslutande är män som kränker kvinnor är kränkningar vanligast på utbildningar med jämn könsfördelning bland såväl studenter som lärare och handledare, till exempel läkarutbildningen. Där svarar nästan var tredje att det förekommer olika slag av sexuella kränkningar. www.liu.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida