Få verksamhetschefer är sjuksköterskor

Vårdfacket har ringt till fem universitetssjukhus för att höra hur vanligt det är med sjuksköterskor på verksamhetschefnivå:

7 oktober 2002

Linköpings universitetssjukhus:
Nio centrum leds av centrumchefer, varav åtta är läkare och en är sjuksköterska. Under centrumcheferna finns klinikchefer. Alla är läkare, utom en som är sjuksköterska.

Akademiska sjukhuset i Uppsala:
Klinikerna är organiserade i centrum som leds av centrumchefer. Alla är läkare. Under dessa finns klinikchefer. En del klinikchefer är verksamhetschefer och en del centrumchefer är det. Av sjukhusets 34 verksamhetschefer är en sjuksköterska.

Örebro universitetssjukhus:
Under områdescheferna, som samtliga är läkare, finns 35 verksamhetschefer. En av dem är sjuksköterska.

Huddinge universitetssjukhus:
Under divisionscheferna, samtliga läkare, finns cirka 40 verksamhetschefer. En av dem är sjuksköterska.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå:
Av fem divisionschefer är två sjuksköterskor. Av de 33 verksamhetscheferna är de flesta läkare, några är socionomer eller fysiker och tre är sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida