Få vill arbeta med fångar

Allt fler långtidssjukskrivningar, stor personalomsättning och bristande förståelse både bland chefer och övrig personal. Det är situationen för de sjuksköterskor som arbetar inom Kriminalvården.

5 mars 2001

I dag finns det knappt 150 sjuksköterskor på landets anstalter och häkten. En stor del är ensamma på sina arbetsplatser, även på häkten där det ska finnas fler.

– Kriminalvården har svårt att rekrytera sjuksköterskor med rätt kompetens. Personalomsättningen är också stor och man har svårt att behålla de nya, säger Carola Triumf, sjuksköterska på häktet i Huddinge och ordförande i Vårdförbundets klubb inom kriminalvården.

Konsekvensen av bristen är ökad arbetstyngd för de sjuksköterskor som finns kvar. Något som kan ha orsakat allt fler sjukskrivningar.

– Långtidssjukskrivningarna har ökat närmast dramatiskt de senaste två åren, säger Carola Triumf.

Som ensamarbetande är sjuksköterskan i minoritet bland personalen på häkten och anstalter. Många känner att en del grupper inte tar deras arbete på allvar.

– Man ser inte att vi är högskoleutbildade utan behandlar oss som om vi bara har fått vårdutbildning i gymnasiet. Jag tycker det är kränkande både mot yrket och oss som sjuksköterskor.

Det finns bland sjuksköterskor en oro för den medicinska säkerheten, eftersom chefer vill tvinga dem att delegera medicinutdelningen. En del förstår inte att det behövs sjuksköterskor över huvud taget. »Det var ju så enkelt förr när vi bara kunde hämta medicinen själva från medicinskåpet.«

Vårdförbundet har tagit upp frågan med Kriminalvårdens högsta ledning och har fått den med sig på att under våren skicka ut en enkät till klubbens alla medlemmar som ska ge underlag för diskussioner om tänkbara förbättringar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida