Fack och arbetsgivare kritiserar Medlingsinstitutet

I ett mycket ovanligt brev riktar fack och arbetsgivare hård kritik mot statliga Medlingsinstitutet. Bland kritikerna finns Vårdförbundet.

Orsaken till brevet är Medlingsinstitutets årsrapport för 2003. I rapporten riktar institutet hård kritik mot hur fack och arbetsgivare inom landsting och kommuner reglerat avtalsförhandlingarna. Medlingsinstitutet antyder till och med att regleringen genomförts för att hålla Medlingsinstitutet utanför förhandlingarna.

– Medlingsinstitutets kritik är märklig, vi förstår den inte. Våra avtal följer alla regler som finns, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

De avtal det gäller (KAF och KHA) säger bland annat att fack och arbetsgivare vid behov tillsammans ska utse medlare. Inte som många andra gör, be Medlingsinstitutet utse medlare.

I brevet kritiseras också Medlingsinstitutet för att det som statlig myndighet lägger sig i frågor som arbetsmarknadens parter själva avgör.

Bakom brevet står Vårdförbundet,  Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Kommunal, Lärarnas Samverkansråd, OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd), Läkarförbundet och AkademikerAlliansen.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida