Fack och arbetsgivare måste prioritera heltider

Vårdfackets reportage om svårigheten att få fasta anställningar i vården har lett till att borgerliga riksdagsledamöter i arbetsmarknadsutskottet vill ha ett genmäle:

1 december 2008

I Vårdfacket 10/ 2008 kritiseras offentliga arbetsgivare för att sätta tillfälliga anställningar i system och därigenom öka otryggheten på arbetsmarknaden. Vi delar oron för att många, framförallt kvinnor, ofta erbjuds tillfälliga anställningar inom vården. Denna utveckling vill vi vända utan att ha tvingande lagstiftning om heltidstjänster. Vi anser att fack och arbetsgivare självmant bör komma fram till avtal som prioriterar heltidstjänster.

Alliansregeringen har visserligen ökat möjligheten till visstidsanställning för att underlätta för de många arbetsgivare som behöver täcka tillfälliga behov. Det ger personer som står utanför arbetsmarknaden chans till jobb. För att väga upp denna ökade flexibilitet såg vi dock samtidigt till att sänka den tid som man får ge personer vikariat från tre till två år. Därefter går den tillfälliga anställningen över i en tillsvidaretjänst. På så vis stärks arbetstagarnas rättigheter. Man ska inte fastna i tillfälliga anställningar under en lång tid.

Vi vill betona att användandet av visstidsanställningar inte ska missbrukas. Ett av kriterierna för att tidsbegränsad visstidsanställning kan komma i fråga är därför att arbetsgivaren kan visa att man verkligen har behov av tillfällig arbetskraft. Det är också viktigt att påminna om att arbetstagaren faktiskt har företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad om han eller hon har anmält det till sin arbetsgivare.

Majoriteten på den svenska arbetsmarknaden har i dag tillsvidareanställningar och vi allianspartier anser att det även fortsättningsvis bör vara så.

Vi menar att människor måste ges möjlighet att leva på sin lön och i största möjliga mån erbjudas en heltidstjänst. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter uppträder på ett ansvars­fullt sätt och det ligger också i systemets natur att det i första hand är arbetsmarknadens parter som bör diskutera och komma överens om eventuella förändringar

Text: – Annika Qarlsson (c), ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott, – Hillevi Engström (m), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, – Tina Acketoft (fp), ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott, – Désirée Pethrus Engström (kd), ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida