Fack och opposition emot beslut om besparingar

Oenigheten är total. Oppositionen vägrade delta i Stockholms läns landstings beslut om besparingsåtgärder och de fackliga organisationerna har tillsammans kritiserat landstingsmajoritetens sätt att hantera frågan.

När landstingsmajoriteten i Stockholms landstingsstyrelse i dag beslutade om omställningsåtgärder vägrade de tre oppositionspartierna, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, att delta i beslutet.

Därmed är motståndet kompakt. Detta eftersom de fyra stora fackliga orgaqnisationerna Vårdförbundet, Saco, Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet tidigare protesterat mot handläggningen. I en skrivelse den 10 mars säger de att det inte varit någon samverkan, att inga av deras synpunkter beaktats och att det inte varit någon MBL-förhandling.

1 900 tjänster ska bort

I beslutet om omställningsåtgärder finns bland annat beräkningar av kostnaderna för ålderspension, avgångsvederlag och uppsägning på grund av arbetsbrist. Enligt tidigare prognoser kommer 1 900 tjänster att försvinna. 150-200 personer beräknas bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida