Facken eniga om att satsa på arbetsmiljön

Det räcker inte med att bara reagera, nu måste arbetsgivaren också agera. Det anser facken inom Västra Götalandsregionen och har tillsammans lagt ett förslag om hur den dåliga arbetsmiljön kan förbättras.

9 april 2001

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland har blivit allt sämre och antalet sjukskrivningar ökar, inte minst de långa. Ändå görs för litet för att komma åt problemen, säger Vårdförbundet, Saco, Kommunal och Kommunaltjänstemanna-förbundet SKTF. De fyra organisationerna har därför arbetat fram ett förslag för hur förbättringar kan genomföras. Det presenterades i slutet av mars.

Arbetsmiljön måste ses som en av de viktigaste strategiska frågorna och vara ett tungt argument i konkurrensen om arbetskraften i framtiden, anser de fyra facken. Hälso- och sjukvården borde vara ett föredöme i att förebygga ohälsa och arbeta med rehabilitering. Det är också en jämställdhetsfråga. 80 procent av alla anställda inom landsting och kommuner är kvinnor och det är där som sjukfrånvaron ökar mest i landet, påpekar facken.

Deras förslag gäller åtta områden:

* Det politiska ledarskapet
* Professionell ledning
* Organisation
* Styrsystem
* Utvecklingsarbete och utbildning
* Fysisk och psykosocial arbetsmiljö
* Resurser
* Personalorganisationernas skyddsorganisation.

Inom samtliga områden finns tankar och förslag på åtgärder.

– Vårt mål är att tillsammans med arbetsgivare och politiker sätta i gång ett arbete som verkligen kan förbättra situationen. Vi vill aktivera och förnya arbetsmiljöarbetet och skapa ett aktionsprogram som får genomslag i hela organisationen, säger de fyra organisationerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida