Facken oeniga i kompetensfrågan

Specialisering som kräver högre kompetens eller vanlig omvårdnad som inte kräver någon högre kompetens — Vårdförbundet SHSTF och Kommunal är inte eniga om vilken personal som krävs för Sunderby sjukhus.

8 december 1997

Att facken var eniga i sin kritik mot arbetsgivarens hantering innebär inte att de är överens om allt som har med bemanningen av det nya sjukhuset att göra. När det gäller fördelningen av tjänster på det nya sjukhuset är Vårdförbundet SHSTF och Kommunal på kollisionskurs. Medan Vårdförbundet SHSTF hävdar att inriktningen av verksamheten och ett nytt sätt att arbeta kräver högre kompetens, menar Kommunal att förändringarna inte blir så stora och att deras medlemmar borde få fler av tjänsterna.

– För att klara arbetet i Sunderbyn, med hög specialisering, korta vårdtider och med de svårast sjuka patienterna, krävs ett nytt sätt att arbeta och högre kompetens än hittills, menar Anita Sandström och Lisbeth Löpare-Johansson, sektionsordförande i respektive Boden och Luleå och båda vice ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.

Trots att landstingets ledning sagt att den ska satsa på hög kompetens och spara pengar, gör den inte det när det kommer till kritan, säger de, och ger ett par exempel.

– Man tar bort 14 barnmorskor och behåller i stället barnsköterskor.

– Likaså försvinner 28 biomedicinska analytiker från organisationen, samtidigt som man behåller fyra undersköterskor som saknar utbildning för att arbeta inom området. Vi vet dessutom att åtta av de biomedicinska analytiker som blir kvar kommer att gå i pension år 2000. Hur ska man fylla de vakanser som då uppstår? Vi har sagt att det är fel att säga upp så många nu eftersom de behövs om bara ett par år och att det blir svårt att utbilda andra i stället, men arbetsgivaren lyssnar inte på oss.

Totalt sett klarar sig Vårdförbundet SHSTFs medlemsgrupper bra när organisationen för sjukhuset sätts i sjön. Minskningen av barnmorskor och biomedicinska analytiker kompenseras genom fler sjuksköterskor. Det innebär att Vårdförbundet SHSTF kommer att ha närmare 700 tillsivareanställda medlemmar på Sunderby sjukhus – av totalt knappt 2 000 anställda – och därmed bli den största gruppen där.

– Men det är ändå för få. Bemanningen är genomgående för liten och inom vissa områden blir det lägre sjukskötersketäthet än i dag, bland annat på kirurgen, säger Anita Sandström och Lisbeth Löpare-Johansson.

Kommunal drabbas värst
De som drabbas genom nedskärningarna är i första hand Kommunals medlemmar. Över 400 hamnar i övertalighetspoolen och vet inte i dag vad de då kommer att få för arbetsuppgifter. Visserligen sägs det att de ska kunna ersätta vid sjukdom och ledighet och att de ska kunna placeras i den kommunala vården, men hur det ska gå till verkar oklart. Har de den utbildning och de kunskaper som behövs för verksamheten på det nya sjukhuset? Eftersom majoriteten i övertalighetspoolen är undersköterskor blir det svårt för dem att ersätta  sjuksköterskor. Finns det verkligen plats i kommunerna? Politikerna i Luleå kommun till exempel har vägrat att binda sig för något övertagande.

Christina Eriksson på Kommunal är besviken över tjänstefördelningen. Hon håller inte med om att den högre kompetens som Vårdförbundet SHSTFs företrädare talar om verkligen behövs.

– Omvårdnaden finns kvar och den kompetensen har undersköterskorna. Jag anser att fler undersköterskor har rätt att finnas kvar, säger hon.

På en punkt håller hon dock med kollegerna inom Vårdförbundet SHSTF, nämligen att den totala bemanningen är för låg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida