Facket protesterar mot nedläggning av personaltidning

Facket protesterar mot nedläggning av personaltidning
Det vore olyckligt om det fria ordet tystas i landstinget Kalmar, genom att ersätta personaltidningen Nerven med intranätet, anser Vårdförbundet i Kalmar.

Vårdförbundet i Kalmar protesterar mot landstingets planer på att lägga ner personaltidningen Nerven. I stället ska de anställda få information via nätet. Det tror förbundet leder till mer propaganda och mindre utrymme för granskande artiklar.

Personaltidningen Nerven är en viktig informationskälla för de anställda i Kalmar läns landsting. Så viktig, anser Vårdförbundets ordförande i Kalmar, Michelle Dobos Sandell, att hon har skrivit en debattartikel som presenteras i Barometern-Oskarhamnstidningen i dag.

Den viktigaste anledningen till att Nerven ska finnas kvar tycker hon är att den står för det fria ordet. Där finns en anställd oberoende journalist som skriver om det som händer, både positivt och negativt.

Röster försvinner

Så här står det i inledningen till tidningens policy: "Personaltidningen Nerven ska vara en arena där medarbetare kan göra sin röst hörd, där olika åsikter och funderingar kring verksamheten och dess mål kommer till uttryck. I en dialog finns inget givet svar, inget rätt eller fel, bara åsikter om samma sak."

MichelleMichelle Dobos Sandell
Att lägga ner tidningen och ersätta den med landstingets intranät, Navet, tycker Michelle Dobos Sandell är en dålig idé eftersom det skulle innebära en mer propagerande information utan granskning.

– Journalisten ersätts av informatörer och vi medarbetare kommer att få information via Navet, som arbetsgivaren styr över. Det tycker inte vi är bra, säger Michelle Dobos Sandell.

Förhandlas just nu

Det förslag från landstinget som förhandlas just nu innebär att tidningen försvinner helt och hållet. Det finns dock ett förslag även om en nättidning, men där finns också en hake, konstaterar hon.

– För att komma åt att läsa tidningen måste var och en ha en egen dator och tid att läsa nättidningen på jobbet. Och det har inte våra medlemmar.

Någon stor ekonomisk vinst är det inte heller för landstinget att lägga ner tidningen, enligt Michelle Dobos Sandell. Den kostar för närvarande 500 000 kronor per år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida