Facklig framgång oroar arbetsgivarna

Facken i Europa stödjer EU-parlamentets förslag till nytt arbetstidsdirektiv. Arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting oroar sig för vad det kan innebära om passiv jourtid räknas som arbetstid.

Frågan om passiv jourtid ska räknas som arbetstid har nyligen diskuterats i EU-parlamentet. Parlamentet gick emot ett förslag i kommissionen om att jourtiden inte ska räknas som arbetstid. Det oroar Sveriges kommuner och landsting som i ett pressmeddelande varnar för de ekonomiska konsekvenserna.

? Vi har drivit linjen att det direkt i direktivet bör slås fast att den inaktiva jourtiden inte ska räknas som arbetstid, säger Annelie Löfqvist, direktör på Sveriges kommuner och landstings avdelning för arbetsgivarpolitik.

Arbetsgivarna är oroliga för ett scenario där mängder av anställda, inte minst inom hälso- och sjukvården, kommer upp i en så omfattande arbetstid att kommuner och landsting måste anställa fler.

Öppning genom förhandlingar

Men TCOs arbetstidsexpert Mats Essemyr anser inte att det finns någon anledning för arbetsgivarna att oroa sig. Parlamentet vill visserligen inte skriva in i direktivet att passiv jourtid inte ska räknas som arbetstid, men EUs politiker har ändå lämnat en öppning för framtida förhandlingslösningar.

? Arbetsgivarna hade önskat sig en tydlig signal om att jourtid inte ska vara arbetstid. I stället har parlamentet föreslagit en öppning i direktivet som innebär att parterna, precis som i dag, kan göra upp om vad som ska gälla i kollektivavtal, säger han.

Arbetsgivarna hade också önskat ett stöd för sin åsikt att begränsningen för när kompensationsledigt efter arbetspasset ska ligga så långt bort i tiden som möjligt. Facket å sin sida anser att ledighet ska tas ut så nära arbetspasset som möjligt. Kommissionens förslag var att kompensationsledighet ska tas ut inom 72 timmar. Parlamentet begränsade tiden ytterligare.

TCO godtar förslaget

TCO accepterar parlamentets förslag till arbetstidsdirektiv. Det borde arbetsgivarna också göra, säger Mats Essemyr.

? Vi kan acceptera kompromissen, framför allt för att parlamentet har sagt nej till ett tidigare förslag om individuella undantag från arbetstidsreglerna, säger han.

Vårdförbundet positivt

Förslaget från parlamentet är en seger för den politik som facken inom Europa har drivit, säger också Vårdförbundets förhandlingschef Edel Karlsson Håål.

? Det är bra att så mycket som möjligt kan lösas i kollektivavtal och så nära individen som möjligt.

Frågan om arbetstiderna är dock inte färdigbehandlad i och med detta. I början av juni tas arbetstidsdirektivet upp vid ministerrådsmötet. Enligt Mats Essemyr kan man vänta sig en skillnad i inställning beroende på om länderna löser arbetsmarknadsfrågor genom avtal eller lagstiftning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida