Facklig historia

6 april 1998

Författare Anders Kjellberg.
Titel Fackliga organisationer
och medlemmar i dagens Sverige.
264 sidor
Förlag Arkiv 1997
Cirkapris 260 kronor
ISBN 91-7924-105-0

Det är inte längre självklart att ansluta sig till en facklig organisation. Men det är inte så att det entydigt blir färre medlemmar i facket. Under de senaste åren har det gått upp och ner.

Men en tendens är att privatanställda män och kvinnor minskar sin fackliga anslutning (och samtidigt väljer att bara gå med i a-kassan), medan offentliganställda kvinnor i allt högre utsträckning blir fackmedlemmar. Det här är en slutsats författaren drar av de undersökningar han redovisar i den här boken, som ges ut i samarbete med Rådet för arbetslivsforskning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida