Fackliga meriter kan ge nytt jobb

Flera av Vårdförbundets representanter har under den senaste tiden tack vare sina fackliga kunskaper och meriter fått nya tjänster hos sina arbetsgivare.

Ett förhandlingsbord i ett landstingshus någonstans i landet. På ena sidan en representant för arbetsgivaren, kanske en personalchef, på den andra Vårdförbundets företrädare, till exempel avdelningsordföranden. De för fram sina respektive motiveringar i det aktuella ärendet och de är djupt oense om vad som är rätt eller fel. Förhandlingen slutar i oenighet och ärendet går vidare till en central förhandling.

I förhandlingen är företrädaren om inte fiende så i alla fall direkt motståndare till arbetsgivaren. Det innebär dock inte att arbetsgivaren skulle sakna respekt för företrädaren och dennes kunskaper.

Ofta kan det i stället vara tvärtom. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren ”köper över” företrädaren eftersom man bedömer att denne har just de kunskaper och erfarenheter som behövs för den aktuella tjänsten. Några färska exempel visar att det är på det här sättet.

Ny ledning måste väljas
I Skaraborg står Vårdförbundets lokala avdelning nu utan ledning. Ordföranden Lena Torstensson och vice ordföranden Gunilla Hård har nämligen båda fått chefstjänster på två av
de 22 vårdenheter som inrättats runt om i länet; Lena Torstensson för en anestesi-, iva-, operations- och smärtenhet i Lidköping och Gunilla Hård för rehab i Skövde.

Konsekvensen är att ett extra årsmöte måste hållas i augusti i Skaraborg för att utse ny ledning.

Facklig bana lönade sig
Agneta Colliander har en lång facklig bana bakom sig i Örebro, de senaste åren som vice ordförande i den lokala avdelningen. Det närmaste året ska hon vara projektadministratör för arbetet med att få laboratorierna på de tre sjukhusen i länet att samverka. När hon fick uppdraget sas det mycket tydligt att hon fick det för i första hand sina fackliga meriter.

Ett annat exempel är Angela Eriksson, ordförande för avdelningen i Göteborg och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse till i höstas. Nästa år kommer hon att börja en tjänst hos Göteborgs kommun och arbeta med personalfrågor.

Inger Nordmark var till 1997 ordförande i den lokala avdelningen i Gävleborg. Hon erbjöds ganska snart efter avgången chefskapet på kem lab vid Gävle/Sandvikens sjukhus och fick helt nyligen en ny chefstjänst, som verksamhetschef för onkologen vid samma sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida