Fackligt engagemang

Holger Nilén och Anna-Lena LodeniusStoppa kränkningar av fackliga rättigheter. En handbok. 12 sidor + cd lo-tco biståndsnämnd 2005www.lotcobistand.orgArtikelnummer 169-05

31 mars 2006

Under 2005 mördades 145 människor för sitt fackliga engagemang. Det framgår av den årsrapport som Fria fackföreningsinternationalen, ffi, har sammanställt och som nu finns i svensk översättning på den cd som medföljer det lilla häftet. Rapporten bygger på uppgifter från fackliga organisationer i de berörda länderna. Som tidigare är fackliga ledare värst utsatta i Colombia med 99 mördade fackligt aktiva personer. Andra länder som utmärker sig negativt är Zimbabwe och Nigeria i Afrika, Venezuela, Haiti och Dominikanska republiken i Amerika, Burma, Kina och Filippinerna i Asien. Vitryssland i Europa samt många länder i Mellanöstern, till exempel Iran.

I häftet finns också en kortkort handbok i hur man kan bedriva internationellt fackligt solidaritetsarbete, med konkreta förslag på hur protest- eller stödbrev kan utformas och tips till informatörer. Mer information kan fås på LO-TCO biståndsnämnds hemsida, där också den svenska översättningen av FFI:s rapport kan hämtas hem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida