Fackligt samarbete för bättre chefer

2 oktober 2000

Eftersom chefskapet har stor betydelse för arbetsklimat, organisation och yrkesutveckling har Vårdförbundet och Kommunal tillsammans försökt hitta en gemensam syn på hur det ska fungera. För två år sedan skickade de två förbundens ordföranden ett gemensamt brev till respektive lokala avdelningar med frågor om hur samarbetet mellan de båda förbunden fungerar lokalt. Svaren visade att det var lättast att samarbeta kring arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, men att det finns intresse för att arbeta tillsammans även inom andra områden. Ett nytt gemensamt brev skickades därför ut för ett år sedan och där chefs- och ledarskapsfrågan betonades. Vårdförbundets Karin Olsson och Kommunals Per Rudin har sedan tillsammans besökt ett antal arbetsplatser för att träffa medlemmar och höra deras tankar när det gäller ledarskapet.

Resultatet av allt detta är ett dokument om chefs- och ledarskap som nu är på gång för beslut i båda förbundens styrelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida