Fackordförande på nytt jobb som lab-chef

I Östergötland har labverksamheten samordnats och nya chefer utsetts, bland dem flera biomedicinska analytiker. En av dessa är Ulla Wåhlin-Wahlberg, till i september ordförande för Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning.

8 december 1997

I augusti erbjöds Ulla Wåhlin-Wahlberg, biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi och ordförande i Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Östergötland, jobbet som föreståndare och chef för laboratorieverksamheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

En dryg månad senare var allt klart: hon avgick som ordförande i Östergötland och tillträdde sin nya tjänst.

Men hon sa inte ja direkt. Först efter ett besök i Norrköping och träff med personalen där och efter MBL-förhandling tog hon över ledningen för 70-talet anställda på blodcentralen och laboratorierna för biokemi och patologi. Hon hade också ställt en rad krav för att ta jobbet: en bra lön och att på halvfart på arbetstid få fortsätta sina studier i hälso- och sjukvårdsadministration och strategiskt personalarbete.

– Jag trivdes i jobbet som ordförande och ville fortsätta de studier som jag hållit på med under de senaste tre åren, därför ställde jag ganska stora krav. När arbetsgivaren sa ja till mina krav accepterade jag, berättar Ulla Wåhlin-Wahlberg.

– Fast det var ett av de svåraste beslut jag tagit, tillägger hon.

Ersatte läkare
Ulla Wåhlin-Wahlberg blir alltså föreståndare i Norrköping och därmed en av cheferna i en helt ny organisation för laboratorierna i Östergötland. All lab-verksamhet i länet har förts samman till en resultatenhet med en verksamhetschef placerad i Linköping. På varje ort har alla laben samlats under en hatt och med en föreståndare som chef, alla biomedicinska analytiker. Sedan finns det en länsövergripande enhetschef för varje specialitet. Av dessa fem är en biomedicinsk analytiker.

I samband med omorganisationen avsattes fem cheföverläkare. Två har sedan utsetts till enhetschefer, en har fått ett begränsat chefskap, medan de två övriga helt förlorat chefsfunktionen. I praktiken innebär det att Ulla Wåhlin-Wahlberg fått en tjänst som tidigare innehades av en cheföverläkare.

Ingen lätt uppgift
Det är ingen lätt uppgift hon tagit på sig. Det blir hennes ansvar att få ihop verksamheten och personalen på de tre laboratorierna till en enhet, att få en struktur i utvecklings- och kvalitetsarbetet samt att spara pengar. För en viktig grund till omorganisationen är det sparbeting på totalt 20 miljoner kronor som ligger för länets laboratorier.

– Det känns som en utmaning och ett genombrott för vår grupp när det gäller att få chefstjänster, säger Ulla Wåhlin-Wahlberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida