Fågelinfluensa klassas som allmänfarlig sjukdom

Regeringen har i dag beslutat att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarlig sjukdom ska tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1.

I tisdags beslutade Jordbruksverket om att inrätta skydds- och övervakningszoner i ett område kring kärnkraftsverket i Oskarshamn, där aggressiv fågelinfluensa för första gången har kunnat konstateras på vilda fåglar i Sverige.

Men enligt regeringen är det inte denna händelse som har föranlett beslutet om att klassa fågelinfluensa som allmänfarlig sjukdom utan en begäran från Socialstyrelsen i förra veckan. Av beredskapsskäl vill Socialstyrelsen underlätta smittspårningen om någon människa skulle drabbas.

– Att man nu bestämt sig för att klassa fågelinfluensan som en allmänfarlig sjukdom visar att regeringen tar det här på allvar. Men jag tycker inte att vi för den skull ska känna mer oro för att viruset ska överföras till människor än vad vi har gjort tidigare. Det finns väldigt lite som talar för att en människa i Sverige ska kunna bli smittad, säger Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund.

Vill sprida biomedicinska analytikers kunskaper
Men larmrapporterna om smittade fåglar duggar tätt och när nu även fåglar i Sverige har drabbats ökar oron bland människor.
– Jag är övertygad om att många av dem som är oroliga vill veta mer. Den man träffar eller pratar med vid rådgivning eller andra typer av besök vill man ska kunna ge en god information. Människor ska inte behöva vända sig till experterna, säger Anna-Karin Eklund som anser att landstingen måste se till att personalen i vården får tillgång till expertråd.
– Smittskyddsläkare och biomedicinska analytiker har specifika kompetenser när det gäller att hantera frågor kring smitta och smittspridning. Det är viktigt att deras kompetenser kommer den övriga personalen tillgodo, exempelvis genom informations- och utbildningsinsatser där dessa bjuds in, säger hon.

Sjuksköterskor ska vara uppmärksamma

Beslutet om att klassa fågelinfluensa som allmänfarlig sjukdom innebär att sjuksköterskor, läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal enligt smittskyddslagen ska vara uppmärksamma på förekomsten av fågelinfluensa hos människa och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas från smittskyddssynpunkt. Behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av fågelinfluensa ska anmäla det till landstingets smittskyddsläkare och till Smittskyddsinstitutet. I anmälan ska det bland annat framgå sannolik smittkälla och sannolika smittvägar.

 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida