Fakta: Hälsovetenskapliga akademin

8 januari 2001

I Hälsovetenskapliga akademin samsas utbildningarna till
läkare, tandläkare, tandhygienist, tandtekniker, apotekare, bio-medicinsk analytiker, sjukhusfysiker, audionom, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, sjuksköterska, barnmorska, vårdlärare och vårdpedagog samt det biovetenskapliga läkemedelsprogrammet.

Tvärs genom de tre fakulteterna (vårdvetenskapliga, medicin och odontologi) finns sex programnämnder för olika utbildningsområden. De arbetar självständigt och tvärveten-skapligt inom respektive områden. En av dessa är program-nämnden för omvårdnadsutbildningen.

Drygt 1 500 anställda, ungefär hälften av universitetets anställda, och 4 000 studenter berörs av omorganisationen.

Den är, enligt Göteborgs universitet, den största förändring som skett sedan högskolan blev universitet i Göteborg 1954.

Arbetet med akademin kan följas på: www.akademin.gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida