Fakta: ICN

9 augusti 1999

1899: Förslag om att bilda en internationell sjuksköterskeorganisation.
1900: De första stadgarna tas
och Ethel Gordon Fenwick väljs till ICNs förste ordförande.
1904: Den första ordinarie kongressen, i Berlin. Tre länder är medlemmar, England, USA och Tyskland.
1909: Danmark och Finland blir medlemmar.
1915: ICN får sin första ordförande från Norden, Danmarks Hanny Tscherning.
1922: Norge blir medlem.
1929: Sverige blir medlem.
1933: Island blir medlem.
1942: ICNs Londonkontor förstörs
av en bomb. Alla handlingar hade dessförinnan förts i säkerhet i USA.
1947: Vid den första efterkrigskongressen väljs Gerda Höjer till ny ordförande, inför 6 500 deltagare
i Atlantic City i USA.
1949: 50-årsjubileet firas i Stockholm.
1959: ICN publicerar Victoria Hendersons klassiker Basic Principles
of Nursing Care, i dag översatt till över 30 språk och ännu i dag grunden för ICNs syn på omvårdnaden.
1973: Sydafrika lämnar ICN, ett resultat av framför allt Sveriges
och Holland långa kamp mot den apartheid som innebar att den
sydafrikanska organisationen inte var öppen för färgade.
1989: Vårdförbundets ordförande Inger Ohlsson väljs in i ICNs styrelse.
1993: Inger Ohlsson blir en av ICNs viceordförande.
1997: Den 21a kongressen hålls
i Vancouver, Kanada. Danmarks
Kirsten Stallknecht väljs till ny
ordförande.
1999: 100-årsjubileet firas i London.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida