Fakta om demens

7 augusti 2000

Nära 200 000 svenskar lider av olika slags demens. Ungefär hälften av dem har Alzheimers sjukdom, som alltså närmast kan betraktas som en folksjukdom. Inget talar för att demenssjukdomar ökar, men Alzheimer och vaskulär demens är vanligare vid hög ålder och antalet sjuka ökar alltså när befolkningen blir äldre.

Demenssjukdomarna brukar delas in i: Alzheimers sjukdom 42 procent, Alzheimers sjukdom samtidigt med vaskulär demens 12 procent, vaskulär demens 26 procent, frontallobsdemens 9 procent, demens på grund av encefaliter 3 procent och övriga demenser inklusive tumörorsakade 8 procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida