Fakta: PGD

8 januari 2001

Embryodiagnostik (PGD) innebär fosterdiagnostik i kombination med befruktning utanför kroppen. Efter hormonstimulans tas ett antal ägg från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier.

Varje embryo odlas separat och när de består av åtta celler avskiljs en eller två för diagnostik. En eller två av de embryon som inte har den sjukdom som man vill undvika sätts tillbaka i kvinnans livmoder.

Gällande riktlinjer:
Indikationerna för embryodiagnostik bestäms av propositionen 1994/95:142. Enligt den bör embryodiagnostik endast få användas för allvarliga progressiva ärftliga sjukdomar som leder till tidig död och där ännu ingen bot eller behandling finns.

Propositionen ledde aldrig till någon lag utan enbart till de riktlinjer för fosterdiagnostik som riksdagen utfärdade 1995.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida