Familjeliv

10 maj 1999

Författare Riksförbundet för döva,
hörselskadade och språkstörda barn.
Titel 4 familjer, 4 möjligheter
Video med en speltid på 25 minuter
Förlag Riksförbundet DHB 1999
Kan lånas av DHB, exempelvis av
barnavårdscentraler som har familje-
utbildning om hörselskadade barn.

Föräldrar som just fått veta att deras barn är dövt eller hörselskadat kan behöva stöd av familjer som är i samma situation. Familjelivet förändras med ett barn som har ett funktionshinder i form av en hörselskada.
   
I den här filmen får man möta fyra familjer som kommit en bit på väg. De berättar om vilka problem de mött och
hur de klarat av dem.
   
En visning av filmen kan beställas från Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida