Familjemöten

Familjemöten

Att möta små barn och deras föräldrar i vården. Om anknytning, utveckling och samspelPia Risholm Mothander & Anders Broberg?Natur & Kultur 2018www.nok.se

31 juli 2018

Här skriver psy­kologer, med hjälp av en barnsjuksköterska, om barns känslomässiga utveckling och föräldrablivandets psykologi. Den är tänkt som ett stöd för stödjare. Författarna skriver bland annat om risk- och skyddsfaktorer kring barn och familjer som är särskilt sårbara. Och om nyblivna föräldrar som inte känner den där lyckan som borde infinna sig, om mammor som drabbas av förlossningsdepression och om missbruk där fostret riskerar att skadas. Det handlar om vad personal kan göra vid misstanke om våld eller vanvård och om hur och när en orosanmälan till socialtjänsten görs.

?Ett kapitel handlar om personalens möjlighet att skapa tillits­fulla relationer till blivande eller nyblivna familjer. Men också om behovet av stöd där reflekterande handledning är ett sätt att lära känna sig själv och sina motiv. Kunskap som kan ge styrka att fortsätta vara ett stöd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida