Fann gallblåseinflammation lika ofta som läkare

Kan en kirurg göra lika bra undersökningar som en radiolog? Det var frågan som skulle besvaras i en studie på Karolinska sjukhuset i Solna utanför Stockholm. Svaret blev nej ? men det kan en röntgensjuksköterska. För i studien medverkade också röntgensjuksköterskan Sesse Ahlström-Hårderup.

De undersökningar det handlade om i just den här studien var ultraljudsundersökningar vid misstänkt akut kolecystit, det vill säga gallblåseinflammation. Om en patient har den diagnosen brukar man operera akut.

Bakgrunden var att det inte fanns några fasta röntgentider för de patienter som kirurgen misstänkte hade gallblåseinflammation. De – och kirurgerna – fick alltså vänta på att det blev en lucka på röntgenavdelningen innan de fick underlag för sitt ingrepp.

I studien ville man undersöka om kirurgen – efter en kortare ultraljudsutbildning – kunde utföra en ultraljudsundersökning själv.

En röntgensjuksköterska och en kirurg gjorde varsin ultraljudsundersökning på ett antal patienter. En radiolog deltog också, han satte så att säga standarden.

I 20 fall av 20 möjliga kunde radiologen fastställa att patienten led av gallblåseinflammation. I samtliga fall kunde röntgensjuksköterskan göra detsamma. Kirurgen nådde inte samma resultat.

När kirurgerna sedan opererade patienterna visade det sig att alla verkligen led av gallblåseinflammation.

– Man kan säga att alla tre grupperna – kirurger, radiologer och röntgensjuksköterskor – gjorde en korrekt bedömning, säger Sesse Ahlström-Hårderup.

Hon har nu delegation från chefsläkaren på att utföra ultraljudsundersökningar. Men hon är ensam om det på sin enhet.

– Det är en lång process kvar innan röntgensjuksköterskor rutinmässigt får göra sådana här undersökningar, säger hon.

Men det finns nu planer på att starta en sådan utbildning i Stockholm, och i Lund och i Malmö finns det ett intresse för detta.

I Storbritannien och usa är sonographer en vanlig yrkestitel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida