Får blöja i stället för östrogen

Får blöja i stället för östrogen
Agneta Sandberg.

Trots att det går att förebygga urinvägsinfektion är det inte vanligt att äldre kvinnor får den hjälpen.

Urinvägsinfektionsinfektioner är bland de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Omkring hälften av alla kvinnor drabbas någon gång, och ungefär en fjärdedel får återkommande infektioner. ?

Sambandet mellan låga östrogen-nivåer och urinvägsinfektioner hos kvinnor är känt sedan tidigare. I klimakteriet sjunker östrogennivå­erna och efter klimakteriet ökar därför risken för upprepade infektioner. ?

Inom äldrevården är det ett stort problem som går att förebygga med lokal östrogenbehandling, men trots det får äldre kvinnor sällan den behandlingen. Det visar en ny studie från Karolinska institutet i Stockholm.??

Agneta Sandberg är sjuksköterska och uroterapeut i Karlskrona. Hon anser att alla på särskilda boenden som har en blåsstörning ska få möjlighet att bli utredda, men konstaterar att det inte alltid går till så i dag. Många utreds inte alls utan får inkontinensskydd i stället.?

— Självklart borde äldre kvinnor få lokalbehandling med östrogen. Den behandlingen påverkar även urin­röret. Men tyvärr får de inte det i dag i den utsträckning de behöver, säger hon.??

Att behandla en kvinna med demenssjukdom med östrogen lokalt kan också vara problematiskt, eftersom det är svårt att förklara vad man gör och varför. En förutsättning är, enligt Agneta Sandberg, att personalen är övertygad om att det fungerar.?

— Det handlar också om vår egen inställning när vi erbjuder behandlingen till den demenssjuka kvinnan. Vi måste själva känna oss trygga och framföra det som om det inte är något märkvärdigt.?

Hon påpekar också att man borde titta mer på avföringsvanornas betydelse för utvecklingen av urinvägsinfektion.?

— Om en person är förstoppad kan det även vara svårt att tömma urinblåsan, vilket i sin tur kan orsaka infektion.??

Agneta Sandberg är med i nätverket Nikola som vill förbättra vården för personer med blås- och tarmstörningar. Hon är också med i den expertgrupp för Socialstyrelsen som ska ta fram ett kunskapsunderlag för vad som ska ingå i en basal utredning vid urininkontinens — och ett underlag för öppna jämförelser. ??

Webb:
www.nikola.nu

Så skyddar östrogenet

Kvinnor som genomgått klimakteriet fick lokalbehandling med östrogen under två veckor, därefter undersöktes cellerna som utsöndrades i urinen. Forskarna upptäckte att östrogen förstärkte skyddseffekterna mot urinvägsinfektion på flera olika sätt. Bland annat ökade mängden antimikrobiella peptider, kroppens eget antibiotikum. Samtidigt stärktes cellernas förmåga att fästa till varandra vilket bidrog till att läka skadad slemhinna.
Läs studien:
korta.nu/uvi

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida