Får forska på halvtid

8 juni 1998

ÖREBRO. Regionsjukhuset i Örebro har inrättat sex nya kombinationstjänster för personal med medellång utbildning, till exempel sjuksköterskor. De sex som får tjänsterna ska arbeta halvtid på sin ordinarie klinik och ägna den andra halvtiden till forskning. Tjänsterna kommer att ha en koppling till den
nyinrättade professuren på institutionen för vårdvetenskap och omsorg vid Högskolan i Örebro.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida