Får välja mellan lön och kortare arbetstid

20 maj 1997

JÖNKÖPING. I Nässjö får de anställda välja mellan lönehöjning och arbetstidsförkortning, efter beslut i kommunstyrelsen. I praktiken handlar det om 400 kronor eller två timmar kortare arbetstid i månaden. En del fackliga organisationer har sagt ja, till exempel Kommunal, medan andra sagt nej, bland annat Vårdförbundet SHSTF. ”Nässjö har i dag en låg sjuksköterske-bemanning per patient och eftersom man inte tänkt kompensera arbetstidsförkortningen med nyanställning ansåg vi det omöjligt att gå med på förslaget. Några andra morötter för personalen fanns inte heller”, säger den lokala avdelningsordförande Ann-Charlotte Nore.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida