Färgstark omvårdnadsforskare installeras som professor

I morgon, torsdag, installeras 32 nya professorer vid Karolinska institutet i Stockholm. En av dem är Carol Tishelman som i början av 90-talet var en av de yngsta disputerade sjuksköterskorna i Sverige.

1 november 2006

– Sedan dess har saker och ting förändrats radikalt. I dag finns det som tur är betydligt fler unga doktorander, säger Carol Tishelman som var 39 år när hon 1993 lade fram sin avhandling inom onkologisk omvårdnad.

Carol Tishelman är född och uppvuxen i USA. I början av 70-talet flyttade hon till Sverige. Senare återvände hon till sitt hemland för att läsa till sjuksköterska. Efter utbildningen kom hon tillbaka hit igen för att ganska snart inleda en karriär som omvårdnadsforskare.

Ger sig inte så lätt

Carol Tishelman beskrivs ofta som en färgstark person som inte räds för att ta strid för saker som hon anser är viktiga. Bland annat har hon starkt ifrågasatt den hierarkiska ordningen inom forskarsamhället och enträget strävat efter att hitta samarbetsformer där forskare och kliniker kan samarbeta på lika villkor.

– Det pratas mycket om att de som arbetar kliniskt inom vården inte tar till sig forskningen i önskvärd utsträckning. Kanske är det så att de frågeställningar som det forskas kring allt för sällan kommer från klinikerna själva, säger Carol Tishelman.

Hon tycker också att det är viktigt att forskare samarbetar med dem som tar emot vården, det vill säga lyssnar efter vad det är patienterna och patientorganisationerna vill ha svar på av forskarna.

Carol Tishelmans egen forskning har i huvudsak handlat om hur patienter och personal tolkar olika frågeställningar kring cancersjukdomar, såväl före som efter diagnosen.

Drivit aktionsforskning

Många av projekten har drivits i form av aktionsforskning där syftet har varit att integrera forskning, utbildning och klinisk utveckling.

Ett av de projekt som hon snart hoppas kunna starta tillsammans med internationella forskare och forskarstudenter är en stor internationell studie om tidiga symtom vid lungcancer.

– Det är väl dokumenterat att människor som drabbas av lungcancer har märkt av kroppsliga förändringar långt innan de har fått diagnosen, i vissa fall flera år innan. Vad vi vill göra är att försöka systematisera människors upplevelser innan diagnosen så att de tidigare än i dag själva kan upptäcka förändringar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida