Farlig jakt på förändring

De senaste åren har recept på dieter och hälsopropaganda ökat lavinartat. Samtidigt ökar ätstörningarna. »Den ständiga jakten på förändring är livsfarlig«, säger psykologen Per Johnsson.

Gå ner i vikt till midsommar!« »Banta med gi-metoden!« Och på tv: »Du är vad du äter.«?

Per Johnsson är docent i klinisk psykologi vid Lunds universitet och har arbetat med ätstörningspatienter i 25 år. Han föreläser för vårdpersonal om måltidens psykologi och intresserar sig även för hur floden av recept, hälsoartiklar och gör om mig-program påverkar människor. ?

Jakten efter förändring gäller inte bara bantning, utan även renoveringar och skönhetsingrepp. ?

– Man kan bränna ut sig på att göra om köket också. I dag är inget omöjligt men problemet är att vi aldrig blir nöjda, aldrig når ett lugn, säger han.?

Det goda med hälsorapporteringen är att människor kan välja vilken väg de vill gå. Men informationen är så massiv och motstridig att de som behöver en förändring ger upp och faller tillbaka i gamla vanor.??

– Ett tag är det Atkinsmetoden som gäller, sedan är det plötsligt inte bra. Till slut vet man inte vilket ben man ska stå på.?

Själv tycker han att det har blivit svårare att bjuda hem folk på middag när varje person har sin egen matprofil. Ett mindre problem kan tyckas, men som också kan orsaka konflikter i exempelvis tonårsfamiljer.?

Betydligt värre är att Per Johnsson ser en koppling till ätstörningar. Förekomsten av anorexi har länge legat still, däremot ökar både bulimi, ospecifik ätstörning och ortorexi.?

Per Johnsson poängterar att det finns ett komplext nät av orsaker, men han är övertygad om att hälsopropagandan både drabbar de sjuka och bidrar till en nyrekrytering.?

– Ätstörningspatienter har svårt att se sina problem. De är uppslukade av olika artiklar och får bekräftelse för sitt intresse för mat. Kontrollsystemet stärks.??

Ett annat exempel på när rapporteringen leder fel är när barnhälsovården i Lund för två år sedan slog larm om föräldrar som hade blivit så fettskrämda att barnens utveckling påverkades negativt. Barnen fick lättprodukter som minimjölk, men den växande hjärnan behöver ju faktiskt fett.?

Trots det kritiserar han inte medierna i första hand, utan myndigheterna. Per Johnsson tycker att det skapar förvirring när instanser som Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet kommer med olika rapporter.?

– Jag önskar att de i större utsträckning skulle gå ut gemensamt, säger han.??

Hans råd till vårdpersonalen är att försöka sålla, gärna tillsammans på arbetsplatsen.?

– Fortfarande är det bästa rådet att äta allsidigt enligt tallriksmodellen och motionera.m

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida