Färre aborter bland unga kvinnor

6 april 1998

Aborterna minskade under 1997 till 31 300 från att ha varit 32 117 1996. Det visar preliminär statistik från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Minskningen var störst bland kvinnor i åldern 20–29 år och bland de yngsta tonåringarna. Den ökning som visade sig 1996 efter flera år av nedgång tycks ha varit tillfällig. Tablettaborterna som introducerades 1992 har ökat sin andel av de totala aborterna. De står nu för sammanlagt 26 procent av de tidiga aborterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida