Färre än utlovat får studera

1 oktober 2001

Kunskapshöjningen som inte blev av. Så kan man delvis karaktärisera den satsning som landstinget i Stockholm skulle göra på sjuksköterskor och biomedicinska analytiker med utbildning före 1993. Under en treårsperiod tänkte landstinget skjuta till 21 miljoner kronor för att 200 personer med bibehållen lön skulle kunna vidareutbilda sig till kandidatnivå.

– Det har uppstått problem. Många lokala chefer vägrar att ge framför allt biomedicinska analytiker ledigt för att gå utbildningen, trots att det inte är en heltidsutbildning utan på distans. Konsekvensen är att kursen i höst halverats i brist på deltagare, säger en besviken Ingrid Frisk, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

– Jag tycker att de chefer som inte ger ledighet agerar kortsiktigt när de säger att de inte kan vara utan sina underställda. Risken finns att de åderlåter verksamheten genom att biomedicinska analytiker i stället väljer jobb inom industrin. Dessutom blir det ingen bra utveckling om personalen inte får vidareutbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida