Färre avdelningar på centrala kansliet

Förbundsstyrelsen har beslutat om en ny organisation för det centrala kansliet.

20 maj 1997

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt aprilsammanträde om en ny organisation för det centrala kansliet i Stockholm, bestående av tre i stället för som tidigare fem avdelningar.

Den förbundspolitiska avdelningen ansvarar för förhandlingsverksamhet, yrkespolitik och information. Genom att sammanföra de tre områdena – som tidigare skötts inom olika avdelningar – ska det enligt förbundsstyrelsen bli större flexibilitet i arbetet och en starkare koppling mellan lönepolitik och yrkesfrågor. Chef är Lena Sundström, tidigare bland annat chef för Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Stockholm och förbundssekreterare på det centrala kansliet.

Den förbundsadministrativa avdelningen ska sköta ekonomi, fastighetsskötsel, kontorsservice, reception, IT-frågor och personalfrågor. Chef är Ann-Katrin Persson, administrativ chef på Vårdförbundet SHSTF sedan 1994.

Den tredje avdelningen är Vårdfacket, som inte berörs av omorganisationen, med Susanna Stubbendorff som chef. Hon har varit chefredaktör sedan tidningens start 1977.

En ny tjänst, chefsförhandlare, har inrättats på den förbundspolitiska avdelningen,  Mats Björck har fått tjänsten. Han har varit ombudsman sedan 1990 i Malmöhus, efter att dessförinnan under tre år varit den lokala avdelningens ordförande.

Kansliet har också fått två nya förbundssekreterare. Karin Olsson, tidigare chef för den personalpolitiska avdelningen, ska arbeta med det strategiskt politiska arbetet. Stefan Lundberg, tidigare ombudsman på centrala kansliet och ansvarig för arbetsmiljöfrågor, blir förbundsstyrelsens förbundssekreterare.

Ett ledningsråd har också inrättats, bestående av förbundsordföranden Eva Fernvall (som liksom tidigare också är kanslichef), Lena Sundström, Ann-Katrin Persson, Susanna Stubbendorff, Mats Björck och Karin Olsson.

Rådets uppgift blir att planera, samordna och följa upp kansliets verksamhet. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida