Färre centrum på Akademiska

5 april 2004

Akademiska sjukhuset i Uppsala måste spara 104 miljoner kronor i år och sjukhusdirektören har beslutat att minska antalet centrum. Sjukhusets tolv centrum ska bli fem eller högst sju. Chefer och biträdande chefer för centrumen måste söka sina tjänster på nytt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida