Färre doktorander

5 augusti 2005

Det är inte bara antalet studenter som minskar. Enligt Högskoleverket har universitet och högskolor dragit ner på antalet doktorander. 2004 antogs 2 900 nya doktorander, vilket var 900 (23 procent) färre än året innan. www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida