Färre fullföljer sin utbildning

3 februari 2006

Barnmorskor är bäst på att fullfölja sin utbildning. Enligt Högskoleverkets statistik har nio av tio barnmorskestudenter tagit sin examen inom sju år efter studiestart. Samma siffror gäller för specialpedagoger. Verket har också med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, tittat närmare på bland annat sjuksköterskeutbildningen. Av dem som började 1985/86 hade 92 procent tagit sin examen fem år senare. Sedan dess har andelen minskat successivt för att för nybörjarna 1999/00 vara 81 procent.

www.hsv.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida