Färre sjukskrivningar mål i Södermanland

9 april 2001

Vårdförbundet i Södermanland är överens med övriga fack och landstinget om en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljön måste ses över, framför allt orsakerna till att sjukskrivningarna ökar! Det kravet ställde Vårdförbundet tillsammans med övriga fack i höstas i samband med att de godkände landstingets budget. Nu har översynen gjorts och en handlingsplan arbetats fram i samarbete mellan facken och arbetsgivaren. I den sägs bland annat att:

* en kartläggning av sjukskrivningarna ska genomföras
* man ska titta extra på arbetsplatser med mycket problem och rikta speciella åtgärder dit
* särskilda utbildningar ska riktas till både chefer och anställda
* metoder för att få anställda som varit borta länge att komma tillbaka i arbete ska tas fram. Man ska då inte enbart se om de kan återgå till sitt tidigare arbete utan även undersöka möjligheterna att arbeta med något annat i landstinget.

– Vi är nöjda hittills med det arbete vi gjort tillsammans med arbetsgivaren. Landstinget har tagit våra krav på allvar. Nu gäller det bara att åtgärderna genomförs, säger Marie Håkansson, Vårdförbundets ordförande i Södermanland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida