Färsk ordförande i Halland

8 juni 1998

HALLAND. Ingen av de tidigare ledamöterna finns kvar i den nya avdelningsstyrelse som valts i Halland. Ny ordförande blev Monika Hansson, sjuksköterska inom psykiatrin i Halmstad och utan facklig bakgrund. Den tidigare styrelsen avgick vid ett stormigt årsmöte i mars sedan medlemmarna genom misstroendevotum tvingat både ordföranden och vice ordföranden att avgå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida