Farväl tyska syster

4 augusti 2003

Yrkestiteln Krankenschwester (sjuksyster) ska bytas ut. Enligt det tyska socialdepartementet ska den skyddade yrkestiteln för sjuksköterskor i framtiden vara Gesundheits- und Krankenpflegerin vilket i en svensk direktöversättning betyder hälso- och sjukvårdarinna. På så vis kan man skilja på manliga och kvinnliga yrkesutövare beroende på att ordet pflegerin kan ha både maskulin och feminin ändelse. En manlig sjuksköterska kommer således att heta Gesundheits- und Krankenpfleger.

Men detta är inte orsaken till namnbytet. Anledningen är att Schwester (syster) inte anses tidsenligt. Syster är ett arv från den tid då det inte krävdes någon utbildning för att vårda sjuka. Genom att ta bort ordet syster vill man också markera att det är ett yrke och inte någon familje- eller annan social gemenskap det handlar om när yrket utövas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida