Fel att hindra anställd att ta ut övertid i pengar

6 oktober 1997

HALLAND. På länssjukhuset i Halmstad har ledningen gått ut med ett direktiv om att anställda inte får ta ut övertid i pengar. Vårdförbundet SHSTF har protesterat och hänvisat till en AD-dom från hösten 1995 som klart säger att det är den anställde själv som bestämmer om hon vill ha ersättningen i pengar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida