Fel av skolsköterska att gipsa

Det ingår inte i en skolsköterskas arbetsuppgifter att ordinera och utföra behandling med gipsskena eller gipsförband.

8 juni 1998

Den 16-åriga eleven sökte skolsköterskan för att hon sedan ett par dagar haft ont över höger hälsena. Flickan berättade att hon två år tidigare haft liknande problem och att benet då gipsats upp till knät.

Vid undersökning fann skolsköterskan att hälsenan ömmade vid beröring men varken var röd eller svullen. Patienten hade redan fått ett par kryckor som avlastning, men ville nu ha hjälp med en gipsskena eftersom varken tabletter eller elastisk linda hjälpt.

Skolsköterskan ansåg att det inte skulle hjälpa att bara linda foten och la därför en tunn gips över hälsenan för att lindra värken.

Samma eftermiddag sökte eleven upp distriktssköterskan eftersom foten svullnat och kändes kall. Distriktssköterskan klippte upp gipset och tillkallade distriktsläkaren som konstaterade att foten hade svaga pulsar och att gipset var lagt som ett cirkulärgips, utan vinkling av foten och utan polstring.

Flickan fick en elastisk linda och uppmanades att återkomma dagen därpå. När distriktsläkaren då undersökte foten var den ordentligt palpationsöm över akillessenan men hade god rörlighet och goda pulsar. Patienten fick smärtstillande gel och information om fortsatt behandling med elastisk linda och kryckkäppar.

Inget cirkulärgips
Socialstyrelsen anmälde skolsköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och hävdar att det inte ingår i en skolsköterskas arbetsuppgifter att ordinera och utföra behandling med gipsskena eller gipsförband.

Sjuksköterskan tillbakavisar i sitt yttrande till ansvarsnämnden å det bestämdaste påståendet att hon skulle ha anlagt ett ”cirkulärgips”. Hon hävdar att hon i stället, efter önskemål, anlagt en gipsskena som bara omslöt en tredjedel av vristens omkrets och som hon fixerade med en elastisk binda.

Inte skolsköterskans uppgift
Också skolläkaren har yttrat sig. Han håller för troligt att den personal som klippte upp den elastiska bindan av misstag tolkade omläggningen som ett cirkulärgips, när det i stället var en öppen skena om bakre tredjedelen av nedre underbenet och undersidan av foten.

Ansvarsnämnden delar i sin bedömning Socialstyrelsens uppfattning att det inte ingår i en skolsköterskas arbetsuppgifter att ställa diagnos eller utföra vissa gipsningar. Genom att göra det har hon handlat fel och för det får hon disciplinpåföljden erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1599/97:B5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida