Fel på kontrastvätskan

Patienten hävdar att han fick etanol i stället för kontrastmedel och ingenting syntes på röntgen.

Den 62-åriga mannen skulle genomgå en laparoskopisk galloperation. Peroperativt sprutade överläkaren in innehållet i sprutan märkt med kontrastmedel i gallgången. Men vid röntgenundersökningen syntes det ingenting på bilderna.

Ny kontrast sprutades in och då syntes gallväggarna.

Mannen anmälde överläkaren och den sjuksköterska som hade i uppgift att fylla i rätt lösning i sprutan inför operationen. Han hävdade att han hade fått etanol i stället för kontrastmedel. Han hade fått förhöjda levervärden efter operationen.

Överläkaren redogjorde i sitt yttrande för klinikens rutiner. Han ansåg att sprutan hade innehållit tvättlösning för optiken i stället för kontrast.

Den anmälda sjuksköterskan hävdade att hon hade fyllt sprutan med kontrastmedel och att allt hade avlöpt normalt så länge hon var kvar vid operationen. Hon blev sedan avlöst av en inhyrd sjuksköterska och kan därför inte utesluta att någon annan spruta användes. Men eftersom patienten inte reagerade mot injektionen var det förmodligen fel på utrustningen och inte på innehållet i sprutan.

Ansvarsnämnden har inte kunnat ta reda på vad kontrastsprutan verkligen innehöll, om det var fel på vätskan, eller om något annat fel har begåtts. Mannens förhöjda levervärden kan ha andra orsaker än att han fick något annat än kontrastmedel insprutat i gallgången.

Nämndens utredning har inte visat att överläkaren eller sjuksköterskan gjorde något fel.

Patienten har överklagat beslutet till länsrätten (HSAN 390/03:A4).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida