Fel saker värderas — saker värderas fel

Ledare. DN:s artikelserie om vården speglar den föråldrade hierarkiska syn som ännu tillåts råda. När man fokuserar på fel saker, mäter fel saker och värderar saker fel går det inte att nå den bästa vården.

24 procent av de äldre får träffa en läkare mindre än 25 minuter per månad”, skriver Dagens Nyheter. Jaha. Vad säger det egentligen om vårdens innehåll och kvalitet? Inte mycket. Får den äldre rätt omvårdnad — rätt mat, möjligheter till god sömn, hälsofrämjande insatser, en bra fysisk och psykosocial miljö och rätt hjälpmedel, så är kanske läkarbesöket helt överflödigt.

”Akut läkarbrist hotar svenska sjukvården”, är rubriken en tid senare. Men märkligt nog finns läkare inte ens med på Ams tio-i-topp över bristyrken vid kommande pensionsavgångar. Vårdförbundets yrkesgrupper är däremot representerade på sex av tio platser. Sjuksköterskebristen nämner DN i en bisats.

När det gäller den så kallade läkar­bristen är inte problemet att för få vill utbilda sig. Det är tvärtom kö till läkarnas specialistutbildningar. Detta trots att Högskoleverket sedan många år arbetat för att utöka antalet platser. Starka krafter håller emot.

När det gäller bristen på specialistsjuksköterskor är situationen omvänd. Sjuksköterskor har svårt att motivera en vidareutbildning. Det är verkligen inte rimligt att varje enskild sjuksköterska ska bekosta den utbildning som kommer vården till godo, för att sedan erbjudas en lön som i många fall är lägre än den man hade innan. Detta sker dessutom parallellt med läkarnas system, där man har en bra lön under specialistutbildningen och en ännu bättre lön som färdig specialist.

Så gott som samtliga riksdagspartier har sagt sig vara för en betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Hittills har det varit mycket snack och lite verkstad. Nu är det dags för konkreta förslag. Alla politiker är välkomna till oss om de behöver input.

Den hierarkiska synen på vården är omodern och gör inte någon nytta alls för patienterna. Så länge media och andra viktiga delar av samhället fortsätter underblåsa den synen kommer vår kunskap att vara felvärderad. Vården ska organiseras med patienten i fokus och på ett sätt så att varje profession kan bidra med rätt kunskap, på rätt plats, i rätt tid. Vården ska inte styras av gamla sedvänjor och makthierarkier. Den ska styras av kunskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida