Felbedömde cellprover?

31 juli 2013

För ett år sedan beslutades att alla cellprover som bedömts av en cytodiagnostiker i Jämtland skulle granskas eftersom man misstänkte allvarliga avvikelser.?

Efter att 10 000 prover analyserats på nytt upptäcktes cellförändringar hos 100 kvinnor som missats i den tidigare bedömningen. 19 av dem hade så allvarliga förstadier till cancer att ingrepp krävdes. Västerbottens landsting tog över laboratoriet från landstinget i Jämtland 2007. Trots krav vid upphandlingen på att labbet skulle kvalitetssäkras gjordes inte det. Hade det skett hade cellproverna eftergranskats löpande och felbedömningarna upptäckts tidigare. Först nu har processen att ackreditera labbet satts i gång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida